ประกาศจากการบินไทย ห้ามนำ Macbook Pro 15 นิ้วรุ่นปี 2015-2017 ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขึ้นเครื่องบิน

เมื่อเวลา 17:53 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา การบินไทยได้ออกประกาศห้ามผู้โดยสารนำ Macbook Pro 15 นิ้ว รุ่นปีตั้งแต่ 2015 – 2017 ที่กำลังอยู่ระหว่างโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของทาง Apple ขึ้นเครื่องบิน ทั้งแบบพกพาติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือแบบโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามข้อกำหนดของ EASA

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้เปิดเผยว่า ตามที่องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency หรือ EASA) ได้ออกประกาศให้สายการบินที่ทำการบินเข้าออกจากสหภาพยุโรปปฏิบัติตาม Safety Information Bulletin หรือ SIB) 2017-01 เรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการส่งหรือนำแบตเตอรี่ลิเธียม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ โดยแบตเตอรี่นั้นชำรุด มีข้อบกพร่อง หรือถูกเรียกคืนจากผู้ผลิต ซึ่งตัว Apple Macbook Pro 15 นิ้ว รุ่นปีตั้งแต่ 2015 – 2017 กำลังอยู่ในเกณฑ์การเรียกคืนแบตเตอรี่จากผู้ผลิตนั้น การบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้งดนำอุปกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องบิน ทั้งแบบสัมภาระติดตัวหรือแบบโหลดใต้ท้องเครื่องบิน รวมไปถึงการใช้งานและชาร์จระหว่างเที่ยวบิน เนื่องจากอาจเกิดภาวะร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ยกเว้นว่าเครื่องนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือได้รับการแก้ไขซ่อมแซมตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้เองว่าคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่หรือไม่ ได้จากเว็ปไซต์ของ Apple(คลิกที่นี่) ทั้งนี้การแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆของท่าน มีอาการแตกหักหรือเสียหาย หรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติและมีควัน ไม่ควรหยิบขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายและมีความเสี่ยงทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ขอความกรุณาให้รีบแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ทราบโดยทันที

ผู้โดยสารทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการบินไทย thaiairways.com หรืสอบถามข้อมูลได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก

it24hrs.com
Apple
ThaiAirways

macrumors

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *